Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2334/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 03/07/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
CVVP2334_signed.pdf
17_2020_TT_BGDDT.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh