Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1648/UBND-VXNV   Ngày ky´: 06/04/2021  
  Trích yếu: V/v tổng kết Nghị quyết 07 và kết quả thực hiện Chương trình 134 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
Tệp đính kèm:
tham-muu-tong-ket-NQ-07-va-CTHD-134_nguyendinhtuan-05-04-2021_23h16p37.doc
tham-muu-tong-ket-NQ-07-va-CTHD-134_nguyendinhtuan-05-04-2021_23h16p37(06.04.2021_15h02p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc