Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5479/UBND-KTTH   Ngày ky´: 15/12/2022  
  Trích yếu: V/v tổ chức tổng kết công tác năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT19802-1671002868478-51588626.docx
DT19802-1671002913216-26511330.pdf
DT19802-1671002868478-51588626_converted(15.12.2022_14h01p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình