Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 799/UBND-VXNV   Ngày ky´: 19/02/2021  
  Trích yếu: V/v thực hiện các hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19  
Tệp đính kèm:
trien-khai-cac-huong-dan-ve-phong-chong-dich-cua-BYT_nguyendinhtuan-18-02-2021_17h35p38.doc
trien-khai-cac-huong-dan-ve-phong-chong-dich-cua-BYT_nguyendinhtuan-18-02-2021_17h35p38(19.02.2021_09h54p31)_signed.pdf
897.pdf
898.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc