Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 843/UBND-VXNV   Ngày ky´: 22/02/2021  
  Trích yếu: V/v nội dung phản biện xã hội của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2021  
Tệp đính kèm:
Phan-bien-XH-nam-2021-da-sua.doc
Phan-bien-XH-nam-2021-da-sua_converted(22.02.2021_14h50p18)_signed.pdf
661.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến