Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1478/KH-UBND   Ngày ky´: 08/04/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT4964-1649143673429-70479715_nguyendinhtuan-07-04-2022_11h11p37.docx
DT4964-1649143673429-70479715_nguyendinhtuan-07-04-2022_11h11p37(08.04.2022_09h17p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc