Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4244/KH-UBND   Ngày ky´: 08/10/2019  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ để đạt chỉ tiêu 10 bác sỹ trên 10.000 dân vào năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
KHUB4244_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc