Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1482/QĐ-UBND   Ngày ky´: 26/10/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác khoáng sản cát xây dựng sông Gia tại khu vực xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước và xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Khoáng sản Mai Nguyên  
Tệp đính kèm:
DT16753-1666767437137-35741163_lehuyen-26-10-2022_20h43p14.docx
DT16753-1666767437137-35741163_lehuyen-26-10-2022_20h43p14(26.10.2022_21h34p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ