Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3738/UBND-VXNV   Ngày ky´: 18/10/2020  
  Trích yếu: HỎA TỐC. trưng dụng phương tiện phục vụ vận chuyển công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước đến nơi tiếp nhận, cách ly tại các khu y tế tập trung của tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3738_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc