Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3451/UBND-VXNV   Ngày ky´: 08/08/2022  
  Trích yếu: V/v tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19  
Tệp đính kèm:
DT12110-1659668552174-22697506.docx
DT12110-1659668552174-22697506_converted(08.08.2022_10h39p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc