Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1813/KH-UBND   Ngày ky´: 29/04/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT6193-1651051731902-49714566_nnminh-28-04-2022_09h03p40.docx
DT6193-1651051731902-49714566_nnminh-28-04-2022_09h03p40(29.04.2022_09h15p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương