Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1007/KH-UBND   Ngày ky´: 12/03/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT3499-1646985510023-38350164.doc
DT3499-1646985510023-38350164_converted(12.03.2022_13h09p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh