Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3780/KH-BCĐ   Ngày ky´: 06/09/2019  
  Trích yếu: V.v Dự hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
KHUB3780_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hùng