Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 458/QĐ-BTC   Ngày ky´: 06/04/2023  
  Trích yếu: Về việc thành lập các Tiểu ban chuyên môn phục vụ Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 và đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”  
Tệp đính kèm:
DT4784-1680740268173-38852441.doc
DT4784-1680740268173-38852441(06.04.2023_13h07p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc