Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2918/SKHĐT-EDO   Ngày ky´: 14/09/2020  
  Trích yếu: V/v đề xuất dự án thủy điện tích năng Ninh Sơn.  
Tệp đính kèm:
Báo cáo UB tỉnh ve tich nang trung nam 10-9(14.09.2020_15h58p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Quốc Thắng