Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 795/UBND-VXNV   Ngày ky´: 28/02/2022  
  Trích yếu: V/v đề xuất Kế hoạch triển khai Đề án ngoại ngữ Quốc gia năm 2023 tại đơn vị.  
Tệp đính kèm:
DT2698-1645863084670-15108648.pdf
DT2698-1645863075603-12160260_nguyendinhtuan-27-02-2022_21h51p48.docx
DT2698-1645863075603-12160260_nguyendinhtuan-27-02-2022_21h51p48(28.02.2022_16h11p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh