Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3016/KH-PCTT   Ngày ky´: 10/07/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT10535-1657264321956-27803532.doc
KHUB 3016_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín