Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1881/UBND-KTTH   Ngày ky´: 05/05/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 18/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT6323-1651655333289-23690281_nnminh-05-05-2022_11h28p13.doc
DT6323-1651655333289-23690281_nnminh-05-05-2022_11h28p13_converted(05.05.2022_13h26p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh