Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6757/UBND-KTTH   Ngày ky´: 13/12/2021  
  Trích yếu: V/v tăng cường quản lý, bình ổn thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi và tiêu dùng, ổn định sản xuất trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT20698-1639361346495-29303561.doc
DT20698-1639361346495-29303561(13.12.2021_10h11p20)_signed.pdf
279_TB-VPCP_25102021_6-signed.pdf
279_TB-VPCP_25102021_4.docx
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung