Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2352/KH-CĐNB   Ngày ky´: 03/07/2020  
  Trích yếu: V/v tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ.  
Tệp đính kèm:
KHUB 2352_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến