Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 335/KH-UBND   Ngày ky´: 11/02/2020  
  Trích yếu: V.v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.  
Tệp đính kèm:
KHUB335_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến