Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3237/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 01/09/2020  
  Trích yếu: V/v tổ chức triển khai phòng chống bệnh chết héo cây keo  
Tệp đính kèm:
CVVP 3237_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung