Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 207/TB-VPUB   Ngày ky´: 04/07/2022  
  Trích yếu: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại cuộc họp tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 (trường hợp ông Lê Châu Chính)  
Tệp đính kèm:
06b_ThongbaoKL_207_ngay_04072022.pdf
Người cập nhật: admin/gov/vn