Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1445/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/09/2019  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1445_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh