Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5328/KH-UBND   Ngày ky´: 06/12/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”  
Tệp đính kèm:
DT19113-1670209587748-38100237_nguyendinhtuan-06-12-2022_09h10p29.docx
DT19113-1670209587748-38100237_nguyendinhtuan-06-12-2022_09h10p29_converted(06.12.2022_10h51p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý