Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 260/KH-UBND   Ngày ky´: 18/01/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT974-1642488671093-45251381_vominhtam-18-01-2022_15h12p47.doc
DT974-1642488671093-45251381_vominhtam-18-01-2022_15h12p47_converted(18.01.2022_15h54p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh