Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1121/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/08/2022  
  Trích yếu: V.v Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT12572-1660301977920-17857183.xls
DT12572-1660301948152-87770217_nnminh-13-08-2022_11h16p01.doc
DT12572-1660301977941-98387357(15.08.2022_13h46p47)_signed.pdf
DT12572-1660301948152-87770217_nnminh-13-08-2022_11h16p01_converted(15.08.2022_13h47p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình