Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2419/KH-BCĐ   Ngày ky´: 03/06/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Hoạt động hè năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT8283-1654159161995-19263601.doc
DT8283-1654159161995-19263601(03.06.2022_10h33p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý