Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 462/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/08/2022  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bác Ái  
Tệp đính kèm:
DT12672-1660554135705-38672071.docx
DT12672-1660554157264-49320486.docx
DT12672-1660554135705-38672071_converted(16.08.2022_07h51p01)_signed.pdf
DT12672-1660554157264-49320486.docx(16.08.2022_07h56p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà