Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 506/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/09/2022  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14695-1663641489562-15208730.docx
DT14695-1663641489562-15208730(20.09.2022_13h40p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà