Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 73/TB-UBND   Ngày ky´: 27/08/2020  
  Trích yếu: V.v nghỉ Lễ, treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020).  
Tệp đính kèm:
TBUB73_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến