Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4692/UBND-KTTH   Ngày ky´: 28/10/2022  
  Trích yếu: V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT16864-1666917453008-99363227.doc
DT16864-1666917517872-02678539.pdf
DT16864-1666917453008-99363227(28.10.2022_13h42p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung