Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 78/TB-UBND   Ngày ky´: 29/07/2022  
  Trích yếu: V/v Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển và triệu tập thí sinh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển công chức thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT11842-1659338471122-32488242.doc
DT11842-1659338471133-22330400.xls
DT11842-1659338471122-32488242_converted(02.08.2022_08h26p32)_signed.pdf_edited_signed01-08-2022-20-47-02(02.08.2022_08h26p32)_signed.pdf
DT11842-1659338471133-22330400(02.08.2022_08h32p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý