Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 864/KH-UBND   Ngày ky´: 23/02/2021  
  Trích yếu: V/v Triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021  
Tệp đính kèm:
Ke-hoach-dua-nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai_nguyendinhtuan-22-02-2021_09h10p11.doc
Ke-hoach-dua-nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai_nguyendinhtuan-22-02-2021_09h10p11(23.02.2021_08h40p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến