Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 580/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/04/2021  
  Trích yếu: Về việc cấp phát gạo học kỳ II năm học 2020-2021 hỗ trợcho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
03.30.2021-Quyet-dinh-cap-phat-gao-cho-hoc-sinh-hoc-ky-II-nam-hoc-2020-2021_nguyendinhtuan-05-04-2021_10h41p42.doc
03.30.2021-Quyet-dinh-cap-phat-gao-cho-hoc-sinh-hoc-ky-II-nam-hoc-2020-2021_nguyendinhtuan-05-04-2021_10h41p42(06.04.2021_13h51p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh