Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 8/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/02/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2179-1645061503543-96939875.doc
DT2179-1645061503543-96939875_converted(21.02.2022_10h09p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc