Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2139/KH-UBND   Ngày ky´: 16/06/2020  
  Trích yếu: V/v tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020.  
Tệp đính kèm:
KHUB 2139_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc