Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5958/UBND-KTTH   Ngày ky´: 31/10/2021  
  Trích yếu: V/v tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT17817-1635654232393-53036614_nnminh-31-10-2021_15h41p02.docx
DT17817-1635654232393-53036614_nnminh-31-10-2021_15h41p02_converted(31.10.2021_21h57p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương