Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3124/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 09/08/2019  
  Trích yếu: V/v tham mưu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.  
Tệp đính kèm:
CVVP3124_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến