Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 312/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/03/2022  
  Trích yếu: V/v Thành lập Hội đồng thẩm tra Hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3861-1647597134291-36349105_nnminh-19-03-2022_10h46p49.docx
DT3861-1647597134291-36349105_nnminh-19-03-2022_10h46p49(21.03.2022_08h57p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa