Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 552/TB-VPUB   Ngày ky´: 21/08/2022  
  Trích yếu: Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
ThongbaoVP_552_Lich_TCD_cua_Chutich_thang_08_2022.pdf
Người cập nhật: admin/gov/vn