Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 906/UBND-VXNV   Ngày ky´: 25/03/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện Thông báo số 118/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVUB906_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc