Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6980/UBND-VXNV   Ngày ky´: 23/12/2021  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai các văn bản của Bộ Y tế  
Tệp đính kèm:
DT21388-1640157534028-98564516.doc
DT21388-1640157534028-98564516(23.12.2021_16h46p43)_signed.pdf
Công điện. 20.12.2021.signed.pdf
CV gui UBND ve quan ly doi tuong nguy co_20.12.21.pdf
CV gui UBND ve quan ly doi tuong nguy co_20.12.21.signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc