Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 242/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/03/2022  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3187-1646702053921-25786025_vominhtam-08-03-2022_10h14p57.doc
DT3187-1646702053921-25786025_vominhtam-08-03-2022_10h14p57_converted(08.03.2022_15h12p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn