Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6022/KH-UBND   Ngày ky´: 04/11/2021  
  Trích yếu: V/v Thực hiện thí điểm quản lý cách ly, điều trị người bệnh Covid-19 (F0) tại nhà  
Tệp đính kèm:
DT18271-1635910090489-86009344_nguyendinhtuan-03-11-2021_14h38p10.docx
DT18271-1635910090489-86009344_nguyendinhtuan-03-11-2021_14h38p10(04.11.2021_07h45p21)_signed.pdf
Danh-muc-Tui-thuoc-co-ban-cham-soc-F0-the-nhe-khong-trieu-chung-SUA-.xlsx
HD-su-dung-Tui-thuoc-co-ban-cham-soc-FO-the-nhe-khong-trieu-chung-SUA.docx
CV.Huong-dan-su-dung-Tui-thuoc-co-ban-cham-soc-FO-the-nhe-khong-trieu-chung-SUA-660.docx
CV.Huong-dan-su-dung-Tui-thuoc-co-ban-cham-soc-FO-the-nhe-khong-trieu-chung-SUA-660(23.10.2021_08h29p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc