Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1427/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/10/2022  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Nho và Táo tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT15873-1665409349026-17783212_nnminh-13-10-2022_08h43p20.doc
DT15873-1665409349026-17783212_nnminh-13-10-2022_08h43p20(13.10.2022_15h59p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa