Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 136/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/02/2023  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực quản lý Lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT1474-1675670434657-95921355.docx
DT1474-1675670434657-95921355(07.02.2023_10h45p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn