Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1651/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/10/2019  
  Trích yếu: V/v khen thưởng doanh nghiệp doanh nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận năm 2019  
Tệp đính kèm:
QDCT 1651_signed.pdf
Người cập nhật: Ngô Trần Trà My