Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2425/UBND-VXNV   Ngày ky´: 04/06/2022  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT8292-1654161417217-55289451.pdf
DT8292-1654161406696-41723915_nguyendinhtuan-03-06-2022_11h09p32.doc
DT8292-1654161406696-41723915_nguyendinhtuan-03-06-2022_11h09p32(04.06.2022_22h33p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh