Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 15/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/01/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
Tệp đính kèm:
DT21935-1641286623080-51610497.doc
DT21935-1641286623080-51610497_converted(05.01.2022_15h01p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc